اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

تنش های سیاسی در کشور حل نشده باقی می ماند

اينک تنش های سياسی ميان ارگ و بلخ بیشتر از سه ماه می شود و در خلال اين مدت سلسله مذاكرات بدون نتيجه ميان جانبين صورت گرفته است.

همچنین از جانب ارگ والی های دلخواه يكی پی ديگری براي ولايت بلخ معرفي شده است كه تاكنون مورد قبول مقامات بلخ قرار نگرفته اند به هر حال تقربيا يک هفته برای تجليل از سال نو شمسي مانده است و قرار است كه ميله گل سرخ و مراسم بر آفراشته شدن اعلم شاه اوليا در حضور هزاران تن از هموطنان ما از سرتاسر كشور بدون اشتراک مقامات بلند پايه دولت كابل صورت گيرد اما جای خيلی تاسف است كه همچو يک تنش سياسی در كشور ما بِه ماه ها و حتی به سال ها حل نمی شود.

بايد گفت كه اگر فشارهای سياسی بالای استاد عطا محمد نور از جانب كابل خيلی زياد شود امكان آن خواهد رفت كه استاد عطا نور به حمايت مردم افغانستان و كشورهای منطقه و جهان اعلان دولت جديد را نمايد.

نادر صیقل

مشاهده در منبع اصلی