اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

پنجشير قلب غير پشتونيزم

پنجشیر قلب تک تک هر فرد غیرپشتون است در حفظ و حرمت از آن همه بکوشند.

پنجشیر سنگر دفاع و پرچم دار مبارزه در راه آزادی است اگر یک عده اشتباه سنگین غیرقابل بخشش کردند آن را به پای همه مردم پنجشیر نریزید. با پشتونیزم و پشتونیست ها کار ندارم که در مورد پنجشیر چه گفته اند، چه می گویند و چه خواهند گفت.

آنها با تمام نیروهای خارجی و ترفندهای شان شکست های تلخ را از مردمان این دوره غرور آفرین تجربه کرده اند از گلبدین تا روس ها و عرب ها، از طالبان تا پاکستان و آمریکایی ها طعم تلخ شکست ها را به یاد دارند از اینرو است که آنها همچنان دردهایشان را نمی توانند تحمل و پنهان کنند و گذشته دردناک و تلخ شان را به یاد می آورند و به مردمان پر افتخار این دره زیبا توهین می کنند.

آنها حق دارند هر آنچه بگویند زیرا تمام نقشه های شان توسط مردمان این دره بر باد رفت اما آنها که غیرپشتون هستند بعلت اشتباهات یک عده دربن که مردم پنجشیر هم از آن داستان غم آنگیز بسیار غمگین هستند به تمام مردم پنجشیر می تازند و توهین می کنند.

آنها باید غسل کنند، روزه بگیرند و دو رکعت نماز در نیمه شب بخوانند بعد اسم مقدس پنجشیر را بر زبان زمزمه کنند. آیا نمی دانند در این دره ده ها هزار قربانی خوابیده اند؟ نمی بینند هزاران یتیم یادگار دفاع از دیگر ولایت ها در این دره باقی مانده است یا نمی خواهند ببینند؟

نمی دانند اگر این دره زیبا نباشد پشتونیست ها همه را خواهند بلعید؟ آیا نمی دانند اینجا زادگاه بزرگ مردم تاریخ مسعود است؟ چطور دلتان می آید به اسم این دره و مرمانش اهانت کنید درحالیکه مسعود بزرگ در آن دره پا به جهان نهاده است و برای رهایی و آزادی مردمانش در دیگر شهرها رزمیده و زندگی خود را در راه آزادی این سرزمین وقف کرده است.

درد و رنج های بیشماری را جسم خسته و پروبال شکسته اش تحمل کرده است و برگشته در میان آن قله ها روتپه تا قیامت خوابیده است و شما به زادگاه و خوابگاه آن هم اهانت می کنید! چه انسان های بی رحم وحرمت شکنان بی انصافی هستید! حرمت پنجشیر و مردمانش را حفظ کنید ممکن است روزگاری برای آزادی به جوانان پرشور و شوق این دره نیاز شود.

پنجشیر قلب تپنده هر غیرپشتونی است و پشتونی ها دقیقا این را می دانند. تاریخ را فراموش نکنید ممکن است تکرار شود پنجشیر پرافتخار تضمین کنند شکوه و عظمت غیرپشتون ها است، قله های هندوکش سپر دفاعی و سکوی پرتاپ تیرهای زهرآگین به طرف دشمنان این سرزمین است پس به قلب تان آسیب نزنید و حرمت پنجشیر و پنجشیری ها را نگهدارید.

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی