اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

حکومت هر روز یک نمایشنامه مضحک راه می اندازد

حكومت كابل ظاهرا سرشماری جمعیت راه انداخته و پروژه ناتمام «داوودخان» را تکمیل می‌ نماید.

مغزهای متفکری که در پشت این سرشماری قرار دارند نمی‌ دانم خودشان احمق اند یا مردم را احمق فکر کرده اند بر بنیاد این نظرسنجی خیالی، در ولایات شمال کشور 60 تا 80 درصد کاهش جمعیت را نشان می‌ دهد و در ولایت‌ های شرقی و جنوب صددرصد افرایش جمعیت را نشان می‌دهد.

کور هم می‌ داند که دلده شور است. حتما مشاور اداره احصایه «امرخیل بابا» بوده و باز گوسفندان را اینبار برای آمارگیری جمعیت دو دو چند چاق کرده است این حکومت مسخره هر روز یک نمایشنامه مضحک راه می‌ اندازد.

هارون معترف

مشاهده در منبع اصلی