اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

پدری در دایکندی نام پسر خود را دونالد ترامپ گذاشت + عکس

مشاهده در منبع اصلی