اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

برای داوود همان آبروی سنگرداری بهتر بود

گذشته از چند و چون انتقال قدرت در بلخ مساله‌ای که مرا زیاد می‌‌ خنداند استفاده شدن بی‌ رویه از مهندس داوود در یک توطیه سازمان‌ یافته است.

هر کسی که در عالم غفلت و توهم وارد فضای سیاست شود و از درون مسایل سیاسی را تحلیل نکند حالش بدتر از این آدم می‌ شود. سیاست انسان‌ های ناعاقبت‌ اندیش را بی‌ آبرو و بی‌ عزت می‌کند.

وارد شدن به فضای سیاسی در حالی که کم‌ ترین مطالعه ای از محیط نداشته باشی، سیاستگر نادان را مثل کالای مصرفی مصرف می‌ کند. هیچ‌ وقت سیاستگر نباید پا به روی مردم خود بگذارد زیرا سیاستگذاری‌ ها تغییر می‌ کند و حامیان سیاسی می‌ روند، در این میان باز همان مردم است و روی سیاه استفاده‌ شده‌ ها.

شاید به مهندس داوود همان آبروی سنگرداری بهتر بود زیرا احترامی در میان همسنگرانش داشت پس از این استفاده شدن نه‌ تنها که بهایی برایش نخواهند داد عزت از قبل داشته‌ اش هم از دستش رفت. کشمکش‌ ها حل می‌ شوند، رویکردها تغییر می‌ کنند، امروز فردا می‌ شود، تنها چیزی که می‌ ماند رفتار انسان‌ ها است.

این آدم اگر ذره‌ ای شهامت داشته باشد باید در برابر حکومت انحصاری برای اعاده حیثیت دعوای حقوقی باز کند.

نجیب بارور

مشاهده در منبع اصلی