اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

حکمتیار جز به خشونت به هیچ فن دیگری آشنایی ندارد

توطیه و واگشایی عقده های درونی گلبدین حکمتیار با حذف چهره های مطرح حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال آغاز گردید.

گلبدین حتی علیه کسانی که در گذشته با وی پیوند حزبی داشته اند توطیه و خصومت می نماید. در پی نشر یک اعلامیه غرض آلود که توهمات حکمتیار است خواستار حذف سه چهره مطرح این حزب بصیر انور، مهندس محمدخان و رهبر حزب عبدالهادی ارغندیوال شده است.

حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال در یک و نیم دهه اخیر جزو جریان های سیاسی همگام با توسعه و دولت سازی در کشور بوده و از ارزش های دموکراسی دفاع نموده است. این حزب به رهبری ارغندیوال ثبت وزارت عدلیه است.

گلبدین که در بی رحمی و قصاوت قلب معروف است نمی خواهد چهره هایی را که برای صلح، حاکمیت قانون، آزادی بیان، عدالت اجتماعی و حقوق برابر شهروندی باورمند هستند و مبارزه نموده اند به راه خویش ادامه دهند. او به این ارزش ها باورمند نیست و جز با خشونت و توسل به زور به هیچ فن دیگری تسلط و آشنایی ندارد.

طارق احمدی

مشاهده در منبع اصلی