اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

عطا محمد نور توافق با ارگ را تکذیب کرد

عطامحمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجراییۀ حزب جمعیت اسلامی افغانستان، خبرهای توافق با ارگ را رد کرد.

مشاهده در منبع اصلی