اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

عطا این همه ایستادگی را به دو وزارت نمی فروشد

سه ماه استقامت!

بنده به خوبی می دانم که استاد عطا محمد نور علیرغم علم کردن نام جمعیت اسلامی به عنوان حزبی که او متعلق به آن است و یاد کردن از سایر جریان ها و شخصیت های همسو با او که به نحوی از آنها طرفداری شان را از او نشان دادند یک تنه و تنها هزینه های مادی و معنوی کمرشکن ایستادگی در برابر ارگ را می پردازد.

اگر یکبار خود را در جایگاه نور قرار دهید می دانید که این ایستادگی چه سختی هایی و چه هزینه هایی می خواهد که باید تحمل کنید و بپردازید و سنگین تر از همه توقعات بی حد و اندازه ای است که باید به همه پاسخگو باشید و یا حداقل به نحوی همه را در نظر بگیرید. اهرم فشار خارجی را به اصطلاح گندمی می داند که سنگ آسیاب رویش می چرخد!

شایعه روز گذشته در ارتباط با کنار رفتن او از مقام ولایت در بدل دو وزارت را شنیدم خیلی برایم جالب بود چون نزدیکترین آدم ها به داعیه او بر اساس همین شایعه چه زود تغییر موضع و دیدگاه دادند و چه بیرحمانه بر او تاختند. بنده در حالیکه می فهمیدم قضیه از چه قرار است با حوصله مندی همه را مرور کردم و به حال و روز سخت و سیاه کسانی که داعیه های سنگین ملی و تاریخی را در این سرزمین حمل می کنند غصه خوردم و واقعا برای اولین بار دلم به حال والی بلخ سوخت.

حالا فرض را بر این بگذارید که او لازم دید تا از راه دیگر و به شکل دیگر راهش را برود و داعیه اش را به ثمر بنشاند چه مشکلی دارد؟ وقتی کسی سه ماه تمام به گرفتن هیچ امتیازی آماده به کنار رفتن از روی موضع خود نشده است حالا می آید و همه چیز را قربانی دو وزارت می کند؟ کسی که اگر سیزده سال نگوییم در همین سه ماه به نمادی از تعهد، صلابت و فضیلت تبدیل شده است حالا می آید و به دو وزارت خود را به الگوی نامردی و نفرت تاریخی مبدل می سازد؟

مثل مشهوری داریم که "دروغ گویان دروغ بگویند، عاقلان قیاس کنند" قیاس البته به شناخت شخصیت و تجربه ای که از رفتار و کارکردهای مشابه او در گذشته واقع شده است صورت میگیرد. ما با شناختی که از نور داریم در هیچ جایی دیده نشده که زیر فشار، تطمیع و تشویق از سر ارزش های خود گذشته باشد. بنده دوسه باری از نزدیک بیشتر استاد عطا را ندیده ام اما نه من بلکه حتی اشرف غنی نیز ارزشمندی و معناداری استقامت سه ماه او را مطمینم که تصدیق و تحسین می کند.

همیشه گفته ام که اصل ایستادگی و پافشاری روی ارزش ها مهمتر از هر چیزی است، انتخاب شیوه ها و تکنیک های دستیابی به هدف در قدم بعدی اهمیت قرار می گیرد پس لازم است اول ثابت قدم باشیم و بعد جانب منطق و انعطاف را نیز درنظر داشته باشیم.

اولین و آخرین مشوره من به نور این است که می توانی به هر توافقی برسی برس، هر امتیازی لازم می بینی بده و هر امتیازی لازم می دانی بگیر اما به یاد داشته باش که آخرین امتیازی را که می دهی کنار رفتنت از مقام ولایت بلخ باشد نه اینکه آن مقام خیلی مهم است بلکه حساسیت و حیثیتی که حالا در زیر پوست آن تعبیه شده است اگر به آسانی هدر برود یک حساسیت و حیثیت بزرگ تاریخی که متعلق به یک بخش بزرگ مردم افغانستان است زیر پرسش قرار می گیرد و آسیب پذیر می شود.

هیچ کسی مذاکره را رد نمی کند اگر با غنی مخالفت سیاسی داریم با نظام همسو و همکاریم اساس بحث همین است که اگر عاقلانه بازی کنیم ده ها غنی دیگر هم در راس نظام رفت و آمد بکنند نظام سیاسی کماکان منحیث بستر توقعات کلان ما و همه مردم کشور باقی خواهد ماند.

برنا صالحی

مشاهده در منبع اصلی