اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

غنی و متیس در باره صلح، مذاکرات با پاکستان و انتخابات بحث کردند

رئیس جمهور افغانستان می‌گوید، با وزیر دفاع امریکا در باره صلح با طالبان، مذاکرات دولت به دولت با پاکستان و برگزاری انتخابات آینده بحث کرده‌است.
اشرف غنی این مطلب را در توییتر خود گفته‌است که در کنار طرح صلح با طالبان، روی مذاکرات با پاکستان به سطح دو دولت، انتخابات آینده و برگشت مهاجران افغان از پاکستان با جیمز متیس وزیر دفاع امریکا بحث و گفتگو کرده‌است.

مشاهده در منبع اصلی