اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

درگیری مسلحانه در دروازه ورودی شهر فراه

درگیری مسلحانه در دروازه ورودی شهر فراه جریان دارد.
به نقل از یکتن از کارمندان ریاست امنیت ملی فراه، در حمله طالبان بالای پوسته امنیت ملی در قریه دهک 8 سرباز ریاست امنیت ملی و 3 سرباز پولیس ملی کشته شدند.
گفته می شود دروازده ورودی شهر فراه نیز تخریب شده است.
صفدري

مشاهده در منبع اصلی