اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

دوازدهمین دور فراغت برنامه آموزشی «تجارت مایه صلح»

دوازدهمین دور فراغت برنامه آموزشی «تجارت مایه صلح»
بتاریخ ۲۱ ماه حوت ۱۳۹۶، یک گروپ از خانم های متشبث که عضویت اتاق تجارت را دارند و تازه از کورس آموزشی (تجارت مایه صلح) فارغ گردیده بودند، به شمول خانم منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان و یک تعداد از اعضای هیات مدیره این اتاق به ملاقات خانم رییس جمهور رفتند.

در ابتدای این ملاقات، خانم اول کشور ضمن تبریک گفتن فراغت این خانم ها، اظهار داشتند که نسل نو، ذهنیت نو را ببار میاورد بناً باید جوانان بیشتر روی بلند بردن ظرفیت شان کار نموده و بیآموزند که با هم یکجا برای ترقی و رفاه کشور کار نمایند زیرا در وحدت قوت است.

به تعقیب آن، سه تن از اعضای اتاق تجارت که بمنظور اشتراک در برنامه انکشاف تجارت به امریکا سفر نموده بودند، تجارب خویش را با حاضرین شریک ساختند و در ادارمه تصدیقنامه های فارغین دوازدهمین دور برنامه «تجارت مایه صلح» توسط خانم اول کشور برای شان اهدا گردید.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی