اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

بزرگترین دروغ آمریکا خاتمه جنگ در افغانستان است

سرمنشا فساد آمریکایی ها بودند و فساد را به صورت نظام مند در افغانستان نهادینه ساختند و حتی آن را به یک فرهنگ تبدیل کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، موسی فریور استاد دانشگاه در برنامه «نور» معتقد است سرمنشا فساد در افغانستان آمریکا است و افزود: سرمنشا فساد آمریکایی ها بودند و فساد را به صورت نظام مند در افغانستان نهادینه ساختند و حتی آن را به یک فرهنگ تبدیل کردند. در تمام قراردادهایی که در افغانستان توسط آمریکا و مصادر آمریکایی و اروپایی داده شده فساد بوده است.

فریور، حکومت را مزدور و دست نشانه خوانده و گفت: رییس جمهور و رییس اجرایی متاسفانه این شهامت را ندارند که بیایند حقایق پشت پرده را با مردم شریک بسازند که ای ملت آمریکایی ها از ما فلان چیزها را می خواهد، اتحادیه اروپا و ناتو از ما این چیزها را می خواهد. متاسفانه زمامداران ما وقتی از قدرت افتادند بر سر عقل می آیند. گوش هایشان باز می شود و زبان شان گویا می شود. تا وقتی که در مسند قدرت هستند توجیه گر وضعیت ناهنجار موجود در افغانستان هستند.

وی افزود: آمریکا خواهان خاتمه جنگ در افغانستان نیست و این دروغ است که می گوید. بزرگترین دروغ آمریکا و ناتو در افغانستان همین است. چرا که آنها خواهان ادامه جنگ هستند. با ادامه جنگ حضور نامیمون خارجی ها در افغانستان قابل توجیه است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی