اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

نفوس افغانستان از 30 میلیون به 35 میلیون افزایش یافته

مشاهده در منبع اصلی