اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

نفوس افغانستان از 30 میلیون به 35 میلیون افزایش یافته

مشاهده در منبع اصلی