اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

افتتاح اتحادیۀ جلغوزۀ افغانستانبا حضور رییس اجرایی

داکتر عبدالله امروز (سه شنبه، 22 حوت) در مراسم گشایش «اتحادیۀ جلغوزۀ افغانستان» شرکت کرده گفت که هرچند چنین ابتکارهایی کوچک می‌نماید، اما در عمل آورندۀ تغییرات مهم در زندگی شهروندان و بهبود اقتصاد کشور است.

رییس اجرایی اظهار داشت: افغانستان ظرفیت‌های زراعتی فراوان دارد و سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی کشور، اقدام مهمی است که باید سرمایه‌گذاران در این بخش توجه‌ جدی نمایند.

عبدالله سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی را فراهم‌کننده تسهیلات فراوان در زندگی شهرودان دانسته، افزود: مهمترین پیامدهای چنین اقداماتی افزایش تولیدات و صادرات و همچنان بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران است.

رییس اجرایی تأکید کرد که از برنامه‌های اقتصادی حمایت همه‌جانبه می‌نماید. چون اقدامات اینگونه رابطۀ مستقیم بالای حکومت داری، تأمین امنیت و بلند رفتن سطح اقتصادی شهروندان و دولت است.

عبدالله از ایجاد اتحادیۀ جلغوزۀ افغانستان ابراز خرسندی نموده و به سرپرست اتاق‌های تجارت و رییس اتحادیۀ جلغوزه افغانستان وعده سپرد که وزرای حکومت را هدایت می‌دهد تا در راستای بهبود کارهای شان تلاش بیشتر نمایند.

خان جان الکوزی سرپرست اتاق‌های تجارت و صنایع، ضمن سپاس‌ از رییس اجرایی، گفت: هرچند سران حکومت وحدت ملی همیشه از سکتور خصوصی حمایت کرده‌اند؛ اما هنوز مشکلاتی فرا راه بازرگانان و سرمایه‌گذاران وجود دارد که لازم به حمایت‌های بیشتر است.

آقای الکوزی گفت که جلغوزۀ افغانستان با بهای اندک به پاکستان صادر می‌شود، بعد از پروسس از آنجا به کشورهای دیگر صادر می‌گردد که میلیاردها دالر به جیب پاکستانی‌ها می‌رود. وی تکشیل اتحادیۀ جلغوزۀ افغانستان را به منظور پروسس و صادرات مستقیم از کشور در این بخش با اهمیت دانست.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی