اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

وزیر دفاع امریکا به دیدار رییس‌ جمهور غنی رفت

محمد اشرف غنی رییس‌ جمهور بعد از ظهر امروز جیمز متیس وزیر دفاع امریکا را که در رأس یک هیات عالیرتبۀ آن کشور به کابل آمده بود، به حضور پذیرفت.

در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، هر دو جانب در خصوص مبارزه با تروریزم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر بخصوص مراکز پروسس و تولید آن و همچنان امنیت انتخابات، بحث و تبادل نظر نمودند.

رییس‌ جمهور غنی ضمن خوش آمدید به وزیر دفاع امریکا و هیات همراه اش، از کمک و همکاری‌های دوامدار امریکا در عرصه‌های مختلف به افغانستان بخصوص در زمینۀ مبارزه با تروریزم، قدردانی کرد.

رییس‌جمهور گفت که استراتژی امریکا در قبال آسیای جنوبی و افغانستان ماحول را تغییر داده و فرصت را مساعد ساخته است تا روی پروسۀ صلح تمرکز بیشتر صورت گیرد. به همین منظور، ما در کنفرانس پروسۀ کابل پیشنهاد همه‌جانبۀ صلح با طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با دولت با پاکستان را پیشکش نمودیم.

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که حکومت افغانستان برای برگشت مهاجرین از پاکستان، روی پلان‌های همه‌جانبه و عملی کار می‌کند. وی تاکید کرد که برگشت و ادغام مجدد مهاجرین، در صلح و ثبات کشور کمک می‌نماید.

رییس‌ جمهور غنی گفت: همانگونه که حکومت تعهد برای موفقیت پروسۀ صلح دارد، نیروهای امنیتی و دفاعی ما بخاطر دفاع از وطن و مردم به مبارزۀ شان ادامه می‌دهند.

در مقابل، جیمز متیس وزیر دفاع امریکا از فرصت ایجاد شده برای ملاقات با رییس‌جمهور و سایر اراکین بلند رتبۀ حکومت وحدت ملی تشکر کرد و یکبار دیگر از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم و تامین امنیت، تشکر کرد.

وی گفت که امریکا از پیشنهاد صلح افغانستان با طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با دولت با پاکستان در کنفرانس پروسۀ کابل و همچنان برگشت مهاجرین، پشتیبانی می‌کند.

وزیر دفاع امریکا افزود که پیشنهاد حکومت افغانستان در کنفرانس پروسۀ کابل در رابطه به صلح، نه تنها مورد حمایت ما قرار گرفته، بلکه تمام دنیا از آن حمایت می نماید تا جامۀ عمل پوشیده و منتج به صلح پایدار در افغانستان شود.
جیمز متیس یکبار دیگر از ادامۀ حمایت‌های کشورش به افغانستان تا سرکوب کامل تروریزم به عنوان دشمن مشترک، تاکید کرد.

در این دیدار، داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، ضمن خوش آمدید به وزیر دفاع امریکا و هیات همراه اش، از همکاری‌های آن کشور با افغانستان در عرصه های مختلف به ویژه در بخش نظامی، تشکر کرد و ادامه آن را برای مبارزه علیه دشمن مشترک، مهم دانست.
وی افزود که حمایت از پروسه صلح و نیروهای امنیتی و دفاعی، در زمینۀ آوردن صلح پایدار در افغانستان، اهمیت خاص دارد.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی