اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

والی جدید بلخ معرفی شد

محمد اسحاق رهگذر، من‌حیث والی جدید بلخ معرفی شده است.

مشاهده در منبع اصلی