اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

والی جدید بلخ معرفی شد

محمد اسحاق رهگذر، من‌حیث والی جدید بلخ معرفی شده است.

مشاهده در منبع اصلی