اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

والی جدید بلخ معرفی شد

محمد اسحاق رهگذر، من‌حیث والی جدید بلخ معرفی شده است.

مشاهده در منبع اصلی