اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

والی جدید بلخ معرفی شد

محمد اسحاق رهگذر، من‌حیث والی جدید بلخ معرفی شده است.

مشاهده در منبع اصلی