اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397

والی جدید بلخ معرفی شد

محمد اسحاق رهگذر، من‌حیث والی جدید بلخ معرفی شده است.

مشاهده در منبع اصلی