اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

روز ملی میراث های فرهنگی در بلخ گرامی داشت شد

مزارشریف 22 حوت باختر
از روز ملی میراث های فرهنگی امروز در ولایت بلخ گرامی داشت شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، از این روز در همایشی با حضور فعالان مدنی و نهادهای حمایت از میراث های فرهنگی و آثار باستانی در بلخ گرامیداشت شد.
اشتراک کنندگان در این همایش تخریب تندیس بت های بامیان را توسط طالبان تقبیح کردند و از دولت مرکزی و سازمان فرهنگی یونسکو خواستند تا در راستای نگهداشت و ترمیم آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی تلاش نمایند.
صالح محمد خلیق رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ در این همایش گفت: طالبان به خاطر محو هویت ملی و تاریخی افغانستان اقدام به تخریب نمادهای ملی و تاریخی کشور ما نمودند که این اعمال شان هیچ گاهی فراموش مردم وجامعه جهانی نمی شود. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی