اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

نمایشگاه نسخه های خطی قران عظیم الشان، تفاسیرو احادیث نبوی ص ، افتتاح شد

کابل باختر23 حوت
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نمایشگاه نسخه های خطی قران عظیم الشان، تفاسیرو احادیث نبوی ص  را درآرشیف ملی، افتتاح کرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نمایشگاه نسخه های خطی ازقران عظیم الشان، تفاسیر و احادیث نبوی ص که توسط هنرمندان برخی ازولایت های کشورکار گردیده، به نمایش گذاشته شده است .
در محفلی که به این مناسبت به اشتراک روسای  وزارت اطلاعات وفرهنگ، شماری ازمسولان دولتی وهنرمندان برگزارشده بود، پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که ازهنرمندان کشور بخصوص هنرمندان ولایت های کشورکه درزمینه نگارش نسخه های خطی قران عظیم الشان، تفاسیرشریف واحادیث نبوی زحمت کشیده اند، به قدردانی یاد کرده ، گفت که درولایت قندهار یک خواهرما سی سپاره قران عظیم الشان را درتکه توسط دوخت نوشته کرده بود و این امر درکنار آن که علاقه و محبت وی را به عقیده و دین مقدس اسلام نشان میدهد ما را هم علاقمند ساخت که دردیگر ولایت های کشورنیز چنین استعداد ها را جستجو کنیم .
وی افزود که وزارت اطلاعات وفرهنگ ازهنرمندان که درولایت ها کشور آثارناب دارند تقاضا کرد تا آثارشانرا به کابل بیاورند تا درآرشیف ملی به نمایش گذاشته شود.
همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت هیچ جامعۀ بدون تاریخ نیست و تاریخ هرجامعه تکیه برنسخه ها، اسناد و آثار تاریخی آن دارد.
پوهاند باوری درکنار آن که دررابطه به اهمیت آرشیف ملی و وظایف آن معلومات داد، ازتمام مردم کشور خواست که اگر اسناد ، نسخه ها و آثارتاریخی نزد خود داشته باشند آن را به خاطرنگهداری و استفاده مردم به آرشیف ملی تسلیم نمایند.
محمد هارون نوری سرپرست آرشیف ملی نیز درصحبتی دررابطه به برگزاری این نمایشگاه معلومات داده گفت که آرشیف ملی منحیث یک نهاد علمی و فرهنگی کشور، باداشتن حدود 9 هزار نسخه های خطی و 150هزار اسناد تاریخی درخدمت محققان، علاقمندان وسایرمردم کشورقراردارد.
وی از اداره های دولتی ، سایر نهاد ها و مردم تقاضاکرد درصورت که نسخه ها و آثارتاریخی نزد شان باشد ، به آرشیف ملی بسپارند.
همینگونه استاد حبیب الله رفیع مشاوراکادمی علوم نیز دررابطه به وضعیت دوره های مختلف هنری ، اسناد ، نسخه ها و آثار تاریخی کشورو اهمیت آرشیف معلومات داده گفت که درگذشته ها کتابخانه بزرگی درغزنی وجود داشت که حتی علاقمندان از اروپا به آن کتابخانه مراجعه میکردند.
وی افزود که آثارتاریخی کشورمیراث نیاکان این سرزمین میباشد که درنگهداری آن باید هرفرد کشورتلاش کند.
دراخیراین محفل سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نمایشگاه نسخه های خطی قران عظیم الشان، تفاسیرو احادیث نبوی ص را افتتاح کرده و اشتراک کننده گان از آن دیدن کردند.
دراین نمایشگاه درکنارآن که  آثارهنرمندان شماری از ولایت های کشور به نمایش گذاشته شده است ازجمله سی سپاره قران عظیم الشان که توسط  زمرد افغان  هنرمند ولایت قندهار درمدت 7  سال و6 ماه درتکه نخی توسط دوخت نوشته شده ، همچنان سی سپاره قران عظیم الشان که دریک جلد درمدت3 ماه تو سط حاجی جمال ازولایت هلمند در 185 صفحه خوش نویسی شده است وهمینگونه نوشته های که به خط سحرانگشت و خط گلی که توسط سعد الله هاشمی رسام و خطاط ولایت تخار درمدت 8 سال اختراع و نوشته شده بود به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه فردا نیز به روی علاقمندان درآرشیف ملی باز میباشد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی