اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

عطا محمد نور همچنان والی بلخ می ماند

مشاهده در منبع اصلی