اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

عطا محمد نور همچنان والی بلخ می ماند

مشاهده در منبع اصلی