اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 حوت , 1396

افزایش نگرانی ها از موجودیت عساکر خیالی در تخار

حضور عساکر خیالی در صفوف نیروهای امنیتی تخار نگرانی هایی را برانگیخته است.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی