مطالب مرتبط:

رییس شورای ولایتی بلخ موافقت حزب جمعیت را با والی جدید بلخ شرط موافقت عطامحمد نور عنوان کرد

مطالب اخیر