اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

رییس شورای ولایتی بلخ موافقت حزب جمعیت را با والی جدید بلخ شرط موافقت عطامحمد نور عنوان کرد

مشاهده در منبع اصلی