اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

کمیسیون کاهش ازدحام ترافیکی و تنظیم خدمات ترانسپورتی جلسه کرد

کابل باختر 22 حوت
جلسه هماهنگی کمیسیون کاهش ازدحام ترافیکی و تنظیم خدمات ترانسپورتی درشهر کابل، با اشتراک محمد حمید طهماسی وزیرترانسپورت، عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل محمد داوود امین قوماندان امنیه ولایت کابل برگزارشد .
به گزارش آژانس باختر : محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با ابراز سپاس از نهاد های همکار در کمیسیون مختلط، ایجاد  هماهنگی  میان نهادهای همکار را دراین کمیسیون به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی و آوردن تسهیلات لازم به شهروندان ارزنده و ارزشمند دانست.
در جلسه بعد از بحث هایی همه جانبه در رابطه به تنظیم ترانسپورت و کاهش ازدحام در شهر کابل فیصله گردید که طرح ترانسپورت شهری درهماهنگی با ادارات مربوطه بازنگری گردد ،
از عبور و مرور وسایط باربری در داخل شهر از طرف روز  جلوگیری شود
قانونمند ساختن و تنظیم فعالیت هایی وسایط شخصی در شهرکابل نیز از جمله تصامیم اتخاذ شده می باشد.
در جلسه همچنان مطرح شد که ساحات مزدحم شهر توسط ریاست ترانسپورت شهری  با همکاری ادارات همکار بررسی و مطابق نیازمندی وسایط ترانسپورتی  اقدامات عملی صورت گیرد .
انتقال هده های وسایط مسافربری از داخل شهر به دروازه ها شهر کابل، احداث ترمینل هایی ترانسپورتی در دروازه های شهر کابل در هماهنگی با ادارات مربوطه
سرعت بخشیدن ترمیم وسایط بس های شهری تصدی ملی بس و حمایت از شرکت های ترانسپورت شهری به منظورعرضه خدمات بهتر ترانسپورتی ، جلوگیری از مداخلات غیرقانونی اشخاص داری معلولیت  و خودسری ها در بخش ترانسپورت شهری و ایجاد راه کار منظم در هماهنگی با وزارت محترم کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین ، ايجاد هماهنگی میان ادارات همکار در جهت آگاهی عامه از جریان فعالیت های کمیسیون مربوطه و ترویج فرهنگ استفاده از خدمات ترانسپورتی  از مواردی دیگری میباشد که در جلسه پیرامون آن بحث گردید . نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی