اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

کارگاه تضمین کیفیت و اعتبار دهی تحصیلی در بغلان بر گزار شد

پلخمری  باختر  22 حوت
کارگاه تحتدعنوان تضمین  کیفیت و اعتبار دهی تحصیلات عالی امروز از سوی ریاست تحصیلات عالی بغلان راه اندازی شد.
محمد نور شیرزاد نماینده وزارت تحصیلات عالی  آژانس باختر گفت که در این کارگاه یکروزه بیشتر اطز دو صد تن از مسوولان و  استادان  تحصیلات عالی و دولتی و خصوصی بغلان اشتراک داشتند و هدف از راه اندازی آن تشویق ،ترغیب و تسریع  وبهبود کیفیت در نهاد های تحصیلات عالی  دولتی و خصوصی بود .
محمد طاهر نوری مسوول روابط فرهنگی پوهنتون بغلان راه اندازی همچو برنامه ها را در امر بلند رفتن کیفیت و روش های بهتر تدریسی خیلی موثر خواند و خواهان تداوم این برنامه ها از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور شد . لیلما

مشاهده در منبع اصلی