اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

طالبان در غور با آتش زدن جان یک تن جان راگر فتند

غور حوت  باختر
طالبان یک منزل مسکونی را در غور آتش زدند وجان یک تن  راگرفتند.
محمد اقبال نظامی  سخنگوی پولیس غور به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت طالبان این منزل  مسکونی  را درقریه فیاق شهر فیروز کوه آتش زدند که  در  نتیجه یک باشنده همان منزل  جان باخت .
نظامی افزود  در این رویداد دو کودک خرد سال شش و چهار ساله نیز زخم بر داشتند .
وی گفت،   خانه مسکونی به کلی خراب شده است . شکریه

مشاهده در منبع اصلی