اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

کشته شدن 9 هراس افگن در نورستان

شهرپارون 22 حوت باختر
9 هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درولایت نورستان کشته شدند.
مهاجمان امروز هنگام عبوراز نوار دیورند در ولسوالی کامدیش آماج گلوله باری نظامیان قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری 9 مهاجم کشته شدند .
اوگفت نظامیان مشغول گشت زنی درنوار دیورند بودند که آماج قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی ازوقوع یک رشته انفجارها درنورستان جلوگیری کردند.
گزارش ها حاکیست که ماموران امنیتی امروز چهار ماین را از پررفت وآمد ترین محل های این ولایت شرقی کشف و خنثی کردند.
آنان طالبان را عامل این ماین گذاری های ناکام می خوانند.
طالبان درافغانستان بیشتر به کارگذاری بمب و ماین درراه های پررفت و آمد متوسل می شوند ؛ اقدامی که اکثرا غیرنظامیان را قربانی می گیرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی