اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

پولیس یک دستگاه تولید مشرو بات الگولی را کشف کرد

نیمروز  22 دلو باختر
مالک دستگاه تولید مشروبات الکولی دیروز در ولایت نیمروز  بازداشت شد.
محمد سخنگوی دفتر مطبو عاتی قو مندانی امنیه نیمروز به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت  که این دستگاه در جوار میدان هوایی سابقه نیمروز کشف شد .
وی افزود  ، این دستگاه تولید مشروبات الکولی با چهارصد لیتر مشروب الکولی و 499 کیلو گرام کشمش که در ساخت الکول  استفاده میشد ضبط گر دید و متصدی ان نیز دستگیر شد .
طبق یک خبر دیگر یک کودک در رویداد ترافیکی درقریه معصوم آباد شهر زرنج جان باخت. شکریه

مشاهده در منبع اصلی