اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

روند بازسازی درولسوالی خاص کنر ولایت کنرآغاز شد

شهراسعد آباد 22 حوت باختر
با برچیدن بساط طالبان درولسوالی خاص کنر ولایت کنر، روند بازسازی  و تطبیق پروژه های انکشافی درآن ولسوالی آغازشده است.
درپی افزایش حضور وفعالیت طالبان در ولسوالی خاص کنر  ، نظامیان عملیات ضد هراس افگنی را به راه انداختند و این ولسوالی را از وجود هراس افگنان پاکسازی کردند.
اکنون با برگشت آرامش به خاص کنر ، روند بازسازی در آن ولسوالی آغازشده است.
یک مسوول محلی ولسوالی خاص کنر به آژِانس باخترگفت که اکنون اداره های زراعت ، معارف ، احیا وانکشاف دهات تلاش ها را برای تطبیق پروژه های انکشافی درخاص کنر آغازکرده اند.
بازسازیخرابه های ناشی ازجنگ وتطبیق پروژه های انکشافی ازکارهایی است که در خاص کنر انجام می شود.
با این حال یک فرمانده ارشد اردوی ملی درشرق کشورمی گوید که آنان فضا را برای تطبیق پروژه های انکشافی در خاص کنر مساعد ساخته اند.
اوهمچنان گفت که هنوز در بخش های دور دست ولسوالی خاص کنر هراس افگنان وجود دارند و تلاش برای سرکوب کلی آنان ادامه دارد. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی