اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

پلان کاری سال مالی 1397 وزارت اطلاعات وفرهنگ درنشستی ارائه شد

کابل باختر 22 حوت
پلان کاری سال مالی 1397 وزارت اطلاعات و فرهنگ ، تشریح فارمت پلان گزارش و دیتابیس احصائیه آن وزارت امروز درنشستی ارائه شد.
به گزارش خبر نگارآژانس باختر : دراین نشست پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرحندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی به تمام ریاست های مربوط وظیفه سپرد تا درعملی شدن این برنامه همکاری نمایند. 
همینگونه  نیک محمد سهاک مدیر طرح وتوحید پلان ریاست پالیسی و پلان وزارت اطلاعات فرهنگ هدف از برگزاری این بر نامه ارائه پلان کاری سال مالی 1397 وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان کرد و گفت که تمام ریاست ها باید مطابق این پلان عمل کرده و درنهایت از نتایج شان گزارش دهند .
عبدالمقیم افغان رییس پلان و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز درصحبت پیرامون نقش پلان دراداره به تفصیل معلومات داد.
احمد ضیا انوری رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز صحبت کرده گفت که در هر اداره باید سلسله مراتب مراعات شود . نیلوفردانش

مشاهده در منبع اصلی