اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

اتحادیه جلغوزۀ افغانستان گشایش یافت

اتحادیۀ جلغوزۀ افغانستان برای نخستین بار با حضور داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، خان‌جان الکوزی، سرپرست اتاق‌های تجارت و صنایع و شماری دیگر ازمقام‌های دولتی، ام‌روز( سه‌شنبه، ۲۲ حوت) در کابل گشایش یافت.
رییس اجرایی کشور ضمن قدردانی از اتاق‌های تجارت و صنایع به خاطر این ابتکار شان گفت هرچند چنین ابتکاری کوچک بوده؛ اما در عمل آورندۀ تغییرات مهم در زنده‌گی شهروندان و بهبود اقتصاد کشور می‌باشد.
آقای عبدالله گفت که افغانستان ظرفیت‌های زراعتی فروان دارد و سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی کشور، اقدام مهمی ‌است که باید سرمایه‌گذاران در این بخش، توجه جدی نمایند.
رییس اجرایی کشور سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی را فراهم‌کننده تسهیلات فراوان در زنده‌گی شهروندان دانسته و افزود که مهم‌ترین پیامد‌های چنین اقداماتی افزایش تولیدات و صادارت و هم‌چنان بهبود وضعیت دهقانان و باغ‌داران است.
رییس اجرایی کشور تاکید کرد که از برنامه‌های اقتصادی حمایت همه‌جانبه می‌نماید؛  چون این گونه اقدامات رابطۀ مستقیم بالای حکومت داری، تأمین امنیت و بلند رفتن سطح اقتصادی شهروندان و دولت دارد.
از سوی هم، آقای عبدالله به سرپرست اتاق‌های تجارت و صنایع و رییس اتحادیه جلغوزۀ افغانستان وعده داد که به وزارای حکومت هدایت می‌دهد تا در راستای بهبود کارهای شان تلاش بیشتر نمایند.
در عین حال، خان جان الکوزی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع گفت که هنوزهم بازرگانان و سرمایه‌گذاران با مشکلات زیادی روبرو است که لازم به حمایت همه‌‎جانبۀ حکومت دارند.
آقای الکوزی علاوه کرد که با افتتاح اتحادیه جلغوزۀ افغانستان، جلغوزۀ کشور به شکل مستقیم در داخل افغانستان پروسس و به سایر نقاط جهان صادر می گردد که در گذشته چنین نبوده‌است.

مشاهده در منبع اصلی