اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

حکمتیار: مزاری و دوستم به من تسلیم شده بودند!

این من بودم که به مزاری توصیه کردم که نزد برادرانم طالبان پناه ببرد و به برادرانم گفتم انتقام من را از او بگیرید.

مشاهده در منبع اصلی