اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

حکمتیار: مزاری و دوستم به من تسلیم شده بودند!

این من بودم که به مزاری توصیه کردم که نزد برادرانم طالبان پناه ببرد و به برادرانم گفتم انتقام من را از او بگیرید.

مشاهده در منبع اصلی