اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

گرفتاری چهار هراس افگن در جوزجان

شبرغان- باختر- 22 حوت
پولیس جوزجان چهار هرس افگن را دیروز باز داشت کرد.
سخنگوی پولیس جوزجان به آژانس باختر گفت که این چهار تن در ولسوالی درز آب آن ولایت در چوکات گروه وابسته به قاری حکمت یک قومندان محلی طالبان مصروف فعالیت های هراس افگنانه بودند.
به منظور آوردن از حومه شهر شبرغان از سوی پولیس باز داشت شدند.
لیلما

مشاهده در منبع اصلی