مطالب مرتبط:

کشته شدن چهار مخالف مسلح در پکتیا

مطالب اخیر