اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/22حوت
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابربلندترین درجه حرارت( 17) پاینترین(3)
سالنگ شمالی، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(1) پاینترین(3-)
سالنگ جنوبی، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت3-) پاینترین(2-)
قندهار، ابر بلندترین درجه حرارت(28) پاینترین(13)
بامیان ، آفتابی درجه حرارت(28) پاینترین(13)
هرات، آفتابی بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(11)
فراه، آفتابی درجه حرارت(31) پاینترین(16)
مزار شریف، بارنده گی درجه حرارت(18) پاینترین (10)
کندز، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(13)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(27) پاینترین(15)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(4)
لشکرگاه، آفتابی  درجه حرارت(31) پاینترین(14)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(25) پاینترین(13)
جبل السراج، آفتابی درجه حرارت(20) پاینترین(9)
میمنه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(10)
تالقان، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(11)
فیض آباد، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(19) پاینترین(8)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(5)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(26) پاینترین(5)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(16) پائینترین (9
شبرغان ، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت17) پاینترین(11)
طلوع آفتاب(6) و (7) دقیقه و غروب آن(5) و (59) دقیقه     .

مشاهده در منبع اصلی