مطالب مرتبط:

روزجهانی زن درپروان گرامیداشت شد

چاریکار/ باختر/ 22/ حوت هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان دیروز با برگزاری همایشی درولایت پروان بزرگداشت شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،...

مطالب اخیر