اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل22 حوت باختر
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 22حوت از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2250 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی .
هفت کیلو بوره 250 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی 400 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره 1040 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 1120 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 720 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی 620 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 50 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نازیلا عزیزی 

مشاهده در منبع اصلی