اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

برگزاری ۲۱ امین نشست شورای عالی توسعۀ شهری در ماشین خانۀ کابل

مسؤولان در وزارت شهرسازی و مسکن می‌گویند که بیست و یکمین نشست شورای عالی توسعۀ شهری شام روز گذشته، در ماشین خانۀ کابل برگزار گردیده‌است.
دفتر مطبوعاتی وزارت شهرسازی و مسکن با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید در نشست شورای عالی توسعۀ شهری، روی طرح بهبود اطراف دریای کابل، گزارش پیشرفت مجتمع اداری ساحۀ دارالامان و پروژه‌های زودرس با ساساکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در خبرنامه گفته شده که مسؤولان بنیاد آقاخان در آن نشست، طرح بهبود ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای کابل را که شامل سروی، چلان، دیزاین ، عصری سازی و استفاده مجدد، بهبود و دسترسی، سهولت‌ها هم‌چنان ایجاد ساحات آموزش‌های حرفوی و فعالیت‌‍های تجارتی می گردد را ارایه کرد.
رییس جمهور غنی در این ارتباط گفته که ساحۀ ماشین خانۀ کابل یکی از نقاط عمده تفریحی شهر کابل است و باید مهندسی تاریخی آن ساحه حفظ گردد، حدود و  نوع فعالیت آن مشخص و ساحۀ ماشین خانه و اطراف دریای کابل، باید به ساحۀ منظم و منبع عادیداتی مبدل شوند.
آقای غنی افزودخ که در این ساحه باید بخش‌های برای فعالیت‌های فرهنگی، کنفرانس‌ها، کتاب فروشی، نشست‌های فرهنگی و تیاتر و هم‌چنان مارکیت دوام‌دار برای تولیدات زنان مبتکر، ایجاد گردد و به نهادهای دیگر دستور داد تا فعالیت‌های خود را با بنیاد آغاخان هماهنگ سازند.
گفتنی‌ست که در نشست شورای عالی توسعۀ شهری روی کمپلکس اداری ساحۀ دارالامان نیز صحبت شد و رییس جمهور در این مورد گفت که باید تمام اداره‌های دولتی از مرکز شهر کابل به آن ساحه انتقال نماید و بیان کرد که نهاد ساساکی به حیث مشاور حکومت دربارۀ دیگاه عمومی آینده کابل با ما کار نماید.
رئیس‌جمهور غنی هم‌چنان علاوه کرد که سروی سرک از دهمزنگ تا دارالامان انجام شده و به مرحلۀ دیزاین رسیده است، این ضرورت به مطالعۀ دقیق دارد و باید دقت کنیم تا تهداب اساسی را بگذاریم.
گفتنی‌ست که در اخیر نشست شورای عالی توسعه شهری، در رابطه به تطبیق پروژه‌های زودرس با ساساکی، نیز صحبت شد که بر اساس آن، ۱۰ پروژه جدید پیشنهادی از سوی ساساکی باید اولویت بندی شود.

مشاهده در منبع اصلی