اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

مرکز آموزشی آببازی برای کودکان خیابانی افتتاح شد

کابل باختر 22 حوت
برای نخستین بارمرکز آموزشی آببازی برای کودکان خیابانی از طرف فدراسیون شنای کشور در کابل افتتاح شد.
به گزارش آژانس باختر : داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت این اقدام فدراسیون شنا را یک گام مثبت در راستای رشد ورزش شنا و زمینه سازی برای کودکانی که آرزوی ورزش شنا را دارند خواند وگفت : کودکان که  بنابر محدودیت های اقتصادی نمی توانند به این آرزوی شان برسند یک فرصت خوب است  .
وی خاطر نشان نمود که بعد از ختم انتخابات روسای فدراسیون ها ما شاهد ابتکارات و خلاقیتهای خوب در فدراسیون های ورزشی خواهیم بود؛
قاسم حمیدی رییس فدراسیون شنا گفت: فدراسیون شنا می تواند با این برنامه از یک طرف بهترین استعداد هایی که تا هنوز نا شناخته مانده اند شناسایی کند و از جانب دیگر زمینه فعالیتها و سرگرمیهای ورزشی برای کودکانی که تا هنوز به این حق شان دسترسی نداشته اند،  مساعد م سازد.
قابل یاد آوریست که این در مراسم  ، صدها تن از کودکان و نوجوانان خیابانی که مصروف کار های شاق در بازار استند شرکت داشتند. نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی