اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

بیش از ۲۲ هزار کیلوگرام مواد مخدر در کندهار به آتش کشیده شد

بیش از ۲۲ هزار کیلوگرام مواد مخدر امروز در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار به آتش کشیده شد.
عبدالباقی، معاون مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قوماندانی امنیه‌ای کندهار درین مورد به رادیو آزادی گفت:
"این بیست و دو هزار و چهار صد و نود و پنج هزار کیلوگرام مواد مخدر مختلف النوع شامل مواد کیمیایی و الکولی می‌شود."
باقی افزود که این مواد مخدر ظرف سه سال گذشته از بخش‌های مختلف کندهار کشف و ضبط شده‌است.
به گفته‌ای او، ۴۳۸ تن نیز در پیوند به این بازداشت شده‌اند.

مشاهده در منبع اصلی