اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

طالبان یک مرد را به دلیل اتهام دروغین به عروسش مجازات نمودند

مشاهده در منبع اصلی