مطالب مرتبط:

اکمال داعش و انتقال آنها به اینجا کار آمریکا است

شاهد هستیم که هواپیماهای ناشناس به راحتی در هوای افغانستان پرواز می کنند و مخالفان مسلح ما را اکمال می کنند و نیروهای مربوط...

مطالب اخیر