اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

اهداف مسافرت غیرمترقبۀ وزیر دفاع آمریکا به کابل

جمیزمتیس وزیر دفاع آمریکا بدون اطلاعیۀ قبلی به طور مخفیانه وارد کابل گردید.

هدف دیدار جیمزاز کابل در کنار تحلیل وضیعت, دیدار با هشتصد تن مشاورین آمریکایی است که در روشنی استراتژی جدید جنگی ایالات متحده در خظ مقدم جبهه جنگ علیۀ نیروهای جندین ملیتی مخالف دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان حضور دارند.

جیمز در حالی به کابل می رسد که از یکسو شدت جنگ ها و ارقام تلفات و ضایعات نیروهای دولتی افغانستان به طور بی سابقه بالا گرفته است و از جانبی ادارۀ بازرسان تحقیقاتی آمریکا بنام «سیگار» در مورد حضور و حاکمیت طالبان در شصت پنج فیصد خاک افغانستان و تسخیر چهل فیصد از ولسوالیها و واحد های محلی و اداری افغانتسان خبر داده اند.

سهیل صدیق

مشاهده در منبع اصلی