اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

از شهر سیدنی آسترالیا دسیسه به مشام می‌رسد

در حالیکه بخاطر بزرگداشت از سالگرد شهادت شهید وحدت ملی بابه مزاری (رح)، ستاد های مردمی در اکثر شهر های آسترالیا تشکیل شده، برنامه ها نهایی شده و تشریف آوری مهمانان از جمله جناب احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان و یکی از رهبران جنبش روشنایی، تایید شده، اما تعداد از ستون پنجمی های منافع پرست که از طرف دشمنان هزاره ها تغذیه می‌شوند، بخاطر متفرق کردن هزاره ها، تباه کردن، پارچه پارچه کردن هزاره ها، در عین روز و وقت برنامه سیدنی، برنامه دیگری را تدارک دیده و در برنامه نفاق افگنانه شان جناب اجنیر صاحب اکرم گیزابی را دعوت کرده اند تا از جناب گیزابی صاحب شخصیت دلسوز قوم سؤ استفاده کرده ایشان را عامل نفاق معرفی نمایند، این در حالی است که در شرایط فعلی هزاره ها از هر موقع دیگر به همدلی، اتحاد و همبستگی ضرورت دارند.

علی مراد

مشاهده در منبع اصلی