اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

سیصد معتاد در شهر کابل به شفاخانه منتقل شدند

سیصد معتاد مواد مخدر از ساحه پل سوخته شهر کابل جمع آوری و برای تداوی به شفاخانه ها منتقل شدند.
به گزارش نگاه، مسوولان می گویند که این معتادان پس از تداوی به مرکز آموزش های فنی حرفوی وزارت کار بخاطر فراگیری حرفه معرفی می شوند.

درهمین حال شماری از معتادان می گویند که چندین بار برای تداوی به شفاخانه ها رفتند، اما فقر و بیکاری باعث شده است که آنان دوباره به مصرف مواد مخدر رو بیاورند.

وزارت های مبارزه با مواد مخدر، امور داخله و صحت عامه روزدوشنبه کمپاین جمع آوری معتادین را در کابل راه اندازی کردند.
در این کمپاین سیصد معتاد مواد مخدر از زیر پل سوخته کابل جمع آوری و به شفاخانه هزار بستر وزارت صحت منتقل شدند.

به گفته مسوولان، این معتادان پس از پشت سرگذاشتن مرحله تداوی، به مدت شش ماه بخاطر فراگیری حرفه، به مرکز آموزش های فنی حرفه وی معرفی می شوند.
بنابر گزارش ها، هفتاد و پنج درصد از معتادان پس از تدوای، دوباره به مصرف مواد مخدر رو می آورند.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی