اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

چهار لیسه شهر قندهار از جمله بهترین لیسه‌های جهان شناخته شدند

مشاهده در منبع اصلی