اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

تعیین دومین والی جدید برای ولایت بلخ

مشاهده در منبع اصلی