اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

مسعود: به ادامه کار حکومت اجازه نخواهیم داد

بسیاری از آگاهان سیاسی از برگزاری انتخابات در وقت و زمان معین آن ناامید هستند.
احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود در نشست وفاق ملی در کابل گفت: اگر انتخابات بگونه شفاف و در زمان معین آن برگزار نشود جریان های سیاسی بدیل نظام را ارایه خواهند کرد.

وی می افزاید: ادامه نابسامانی ها در کشور پذیرفتنی نیست. در همین حال برخی از اعضای شورای حراست و ثبات هشدار می دهند که به ادامه کار غیر قانونی رهبران حکومت اجازه نخواهند داد.

مسعود با بیان اینکه اراده جدی برای انتخابات شفاف و عادلانه نیست افزود: حکومت با عدم شفافیت در کار انتخابات و کمیسیون انتخابات دموکراسی را زیر سوال برده است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی