مطالب مرتبط:

سربازان خیالی باعث نگرانی در امنیت تخار

حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی تخار نگرانی هایی را برانگیخته است. به گزارش «آریانا»، مقام های امنیتی تخار می افزاید که این...

مطالب اخیر