اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

سربازان خیالی باعث نگرانی در امنیت تخار

حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی تخار نگرانی هایی را برانگیخته است.

به گزارش «آریانا»، مقام های امنیتی تخار می افزاید که این پولیس های خیالی از نزدیکان برخی از نمایندگان مجلس و فرماندهان پولیس این ولایت هستند.

آنان تاکید می کنند که هم اکنون هفتاد و نه افسر پولیس خلاف فرمان وزیر داخله بگونه خدمتی نزد افراد ملکی و نظامی تخار مصروف ایفای وظیفه هستند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی