مطالب مرتبط:

برای ویزای پاکستان نیازی به تطبیق واکسین نیست

برای اخذ ویزای کشور پاکستان نیازی به تطبیق واکسین پولیو نیست. داکتر فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت می‌ گوید که...

مطالب اخیر